Forskarutbildning


Forskningen inom GeoBiosfärsvetenskap är inriktad mot studier av jordens historia, dess olika miljöer, ekosystem samt tidigare och pågående globala förändringar, såväl naturliga som antropogena. GeoBiosfärsvetenskap är det gemensamma forskarutbildningsämnet för institutionerna för geologi och naturgeografi & ekosystemvetenskap och innefattar fyra ämnesinriktningar: naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), geografisk informationsvetenskap,  berggrundsgeologi (BGG) samt kvartärgeologi (KVG).

Inom forskarutbildningen GeoBiosfärsvetenskap finns en speciell ämneskommitté – FU-kommittén. Den består av ämnesansvariga för respektive inriktningar (4), representanter för forskarstuderande (4) samt FU-studierektorerna (2 st). Kommitténs ansvarsområde innefattar bland annat studieplaner, gemensamma forskarutbildningskurser, anvisningar för forskarutbildning, seminarier och doktoranddagar. 

Från och med den 1/1-2015 finns det två stycken studierektorer, en för Geologi samt en för INES. Om du har frågor om forskarutbildningen är du välkommen att kontakta studierektorn för INES Jonas Ardö (jonas.ardo(at)nateko.lu.se), tel. 046-2224031 (Jonas Ardö's Delegation)  eller studierektorn för geologi, Daniel Conley (Conley's delegation - to be added) (daniel.conley(at)geol.lu.se), tel. 046-2220449. Ardö ansvarar för hemsidorna och Conley är sammankallande för  CGBs FU-kommitté och ansvarar  för CGB-seminarierna i samarbete med ämnesföreträdarna.<- För aktuella kurser, klicka ”Kurser” i menyn.


Basinformation

Antagning och start

Fortsättning...
Inför disputationen

Efter disputationen

Övrigt


Förlängning av doktorandtjänst

  

(Blankett för INES) (Blankett för Geologi)Information till handledare


CGB kurser

FU-kommittén
Medlemmar av forskarutbildningskommittén under 2018 är studierektor Daniel Conley, studierektor,  Jonas Ardö, ämnesrepresentanterna Ben Smith (INES), Petter Pilesjö, (INES, inriktning  geografisk informationsvetenskap), Raimund Muscheler (KVG) och Ulf Söderlund  (BGG), samt doktorandrepresentanterna Lorraine Tual (BGG), Anton Hansson (KVG), och Geert Hensgens & Enass Said (INES).

Dokument från tidigare möten:
Protokoll 070207 + Bilaga 1
Protokoll 070515
Protokoll 070926
Protokoll 071205
Protokoll 080212
Protokoll 080428
Protokoll 081211
Protokoll 090918
Protokoll 091209
Protokoll 100518

Protokoll efter 1/1-2012:

Protokoll 120329, Beslut 120413
Protokoll 121025
Protokoll 121120,
Bilaga 1

Protokoll 131029 

Protokoll 140506
Protokoll 140911

Protokoll efter 1/1-2015:

Protokoll 150610
Protokoll 151001

Protokoll 151116

Protokoll 160118
Protokoll 160314
Protokoll 160607
Protokoll 160922

Protokoll 161102

Protokoll 170209
Protokoll 170504

Protokoll 171019


Course Pages 
CGB MATLAB 2014

_____________________________________

Uppdaterad 25 Oktober 2017 av Jonas Ardö